Zelená domácnostiam

5 otázok pre Eduarda Jambora, riaditeľa odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)

Aká bude miera a výška podpory?
Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Konečné výšky podpory ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.


Na čo všetko bude možné získať príspevok?
Posudzované náklady zahŕňajú návrh technické- ho riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž celého systému a vykonanie revízií a funkčných skúšok. Oprávnenou súčasťou sú napríklad aj inteligentné systémy riadenia výroby a spotreby energie a zariadenia na akumuláciu vyrobenej elektriny alebo tepla.

Koľko domácností má šancu využiť príspevky?
Predpokladá sa, že vďaka pilotnému projektu Zelená domácnostiam bude podporených viac ako 14 000 inštalácií. V období rokov 2009 až 2011 bolo aj vďaka štátnej podpore na solárne kolektory a kotly na biomasu v hodnote 6,6 milióna € nainštalovaných viac ako 6 800 zariadení v rodinných a bytových domoch.


Budú môcť podporu získať aj domácnosti v Bratislave?
Zo 45 miliónov v pilotnom projekte budú v oblastiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja môcť využiť
42 343 576 €. Ak dopyt po príspevkoch prevýši sumu vyčlenenú pre pilotný projekt, využijú sa ďalšie prostriedky. Pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji bude v pilotnom projekte k dispozícii 2,6 milióna €. Tým sa možnosti na podporu inštalácií v tejto oblasti vyčerpajú.

Kde je možné nájsť podrobnejšie informácie?
Na adrese www.zelenadomacnostiam.sk. Základné informácie o vhodnosti využitia zariadení môžu záujemcovia získať aj vďaka bezplatnému energetickému poradenstvu, ktoré poskytuje SIEA v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach a na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.