Špeciálny senzor

Už žiadne preplnené smetné koše a zbytočne vyhodené náklady na dopravu. Novinka Enevo ONe od fínskej spoločnosti prináša jednoduché a efektívne riešenie pri nakladaní s odpadmi a ich vývozom na skládku. 

Hlavne vo väčších mestách s vysokou koncentráciou obyvateľstva sú častým problémom preplnené odpadkové koše. S týmto javom sa bežne stretávame nielen na turisticky obľúbených miestach, v okolí štadiónov či nákupných centier. Fínska spoločnosť uviedla do praxe nápad, ktorý dokáže takémuto stavu predchádzať. Enevo ONe je riešenie, ktoré šetrí čas, peniaze a životné prostredie. Princíp spočíva v tom, že do vnútra zbernej nádoby či odpadkového koša sa namontuje špeciálny senzor. Ten je odolný voči nárazom, znesie teploty od –40 °C až do +85 °C stupňov a poháňa ho malá batéria so životnosťou až 10 rokov. Senzor v reálnom čase meria naplnenosť kontajnera odpadom. Vďaka tomu nemusia smetiarske autá chodiť po zaužívaných trasách a zbierať smeti v celom meste, ale technológia im presne ukáže, ktorý kontajner treba odviezť na skládku.


SENZOR UPOZORNÍ AJ NA OHEŇ

Technológia v zberných nádobách sa dá využiť nielen pri komunálnom odpade, ale aj v kontajneroch na kov, papier, textil a pri kvapa linách. Novinka sa momentálne využíva vo vyše 25 krajinách sveta. Výhodou špeciálneho senzora je aj to, že majiteľa upozorní na zvýšenú teplotu pri požiari a zabráni tak ďalšiemu poškodzovaniu majetku či rozšíreniu ohňa do okolia. Všetky údaje z kontaj nera o naplnení odpadom sú cez bezdrôtové siete odosielané na server, kde sa okamžite spracúvajú.

Užívateľ môže celý proces sledovať online na telefóne či tablete. Vďaka aktuálnym údajom sa nikdy nestane, že smetiarske auto príde k poloprázdnym košom. Práve naopak, inteligentný systém vodiča navedie ku kon krétnym zberným nádobám, ktoré potrebujú vyprázdniť. Vďaka zvýšeniu efektívnosti dochádza až k 50 % zníženiu nákladov. Užívatelia senzorov Enevo ONe ušetria peniaze na doprave, hygiene, pohonných hmotách a eliminuje sa aj negatívny vplyv na životné prostredie. Systém napomáha k zníženiu nákladov najmä preto, že sa dajú lepšie naplánovať prepravné trasy a práca v teréne. Bezdrôtové senzory pre meranie množstva odpadu v zberných nádobách dokážu zlepšiť aj využitie vozového parku. Enevo ONe v stredoeurópskom regióne zastupuje Infranova, ktorá prináša inovatívne GreenTech riešenia so zameraním na riadenie infraštruktúry v oblasti životného prostredia a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Enevo v stredoeurópskom regióne zastupuje fi rma Infranova, ktorá prináša inovatívne Green-Tech riešenia so zameraním na riadenie infraštruktúry v oblasti životného prostredia a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

Autor: Erik Mihalko · Foto: enevo.com