Smart City - Inovácie pre chytré mestá z Nemecka

Pouličné lampy budú monitorovať situáciu na cestách a upozornia na voľné parkovacie miesta

V obrovskej konkurencii stoviek firiem z rôznych oblastí zaujal Investičnú komisiu fondu J&T Ventures aj projekt spoločnosti ICE GATEWAY GmbH, ktorá prináša ucelené technologické riešenia pre oblasť Smart City. Vďaka tomu získala finančnú podporu z J&T Ventures. Práve tento fond s investičným kapitálom v miliónoch eur od zahraničnej banky so silným zázemím nielen na Slovensku, ale aj vo svete, je určený pre mladých podnikateľov a ich inovatívne nápady.

Zakladatelia technologickej spoločnosti ICE GATEWAY sídliacej v Berlíne majú vyše 70-ročné skúsenosti z praxe v oblasti IT, vstavaných systémov, telekomunikácií, či LED výrobe. Výsledok na platforme ICE GATEWAY sa dostavil potom, čo na projekte pracovalo viac ako 14 ľudí približne štyri roky. Podarilo sa im vyvinúť riešenie, ktoré sa nainštaluje ako súčasť existujúceho pouličného osvetlenia a to sa stane prenášačom dôležitých údajov a prostriedkom komunikácie medzi ľuďmi, dátami a senzormi. „Dokáže sprostredkovať informácie o aktuálnej dopravnej situácii, voľných parkovacích miestach, ale zabezpečuje aj navigáciu či video služby. ICE GATEWAY sa dá využiť na všetkých smartfónoch a tabletoch, stane sa tak prostriedkom komunikácie mesta a verejnosti,“ vymenoval výhody riaditeľ spoločnosti Ramin Lavae Mokhtari.

Nielen rôznym priemyslovým podnikom, ale hlavne mestám prináša systém vhodné riešenie v oblasti bezpečnosti, osvetlenia či dopravy. Táto softvérová infraštruktúra vytvára základ pre naplnenie všetkých potrieb mesta v rámci konceptu Smart City. Aj keď ide o inovatívny projekt s obrovskou perspektívou, čerpanie prostriedkov z venture kapitálového fondu J&T Banky má vo všetkých prí- padoch presne stanovené pravidlá. Platí to aj v tomto prípade. „Celá investícia do projektov je rozdelená na niekoľko častí, ktoré sú uvoľňované postupne na základe plnenia dohodnutých kritérií. Či už napríklad dokončenie produktu, alebo dosiahnutie určitého počtu predaných výrobkov,“ vysvetlil detaily formy podpory investičný riaditeľ J&T VENTURES Adam Kočík. Snahou J&T je naďalej podporovať inovatívne riešenia v oblasti IT technológií, vzdelávania, internetu, zdravotníctva či fi nančných technológií. J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Len na Slovensku spravuje klientske aktíva vo výške 1,7 miliardy eur.

Aj keď využívanie ICE GATEWAY dokáže mestám zabezpečiť značnú energetickú úsporu a vytvára pre ne nové zdroje príjmov, pre nemeckú spoločnosť nebolo vôbec ľahké nájsť podporovateľa. „Bolo veľmi ťažké nájsť investorov, ktorí chápu potenciál týchto veľkých riešení v meradle infraštruktúry. Financie použijeme na získavanie nových zákazníkov, rozširovanie trhu a zväčšovanie ponuky produktov,“ uzavrel šéf ICE GATEWAY Ramin Lavae Mokhtari.
 
 

Autor: Erik Mihalko · Foto: J&T Ventures