Inovatívny, moderný, prehľadný a náučný, presne taký je magazín Green Business Revue.

Green Business Revue je prestížny populárno-odborný magazín o zelenom biznise a čistých technológiách. Jedinečnosť nového média na trhu vychádza z obsahovej pestrosti postavenej na širokej škále a rôznorodosti „cleantech“ oblastí a tém týkajúcich sa udržateľného rozvoja, ktoré sleduje a spracúva do unikátneho obsahu. Ten zaujme sviežou a modernou grafikou, živými fotografiami, autorskými portrétmi a exkluzívnymi materiálmi z domova i zo zahraničia. Nový mediálny projekt Green Business Revue stavia na inovatívnom prístupe a relevantnom spracovaní odborného aj populárneho obsahu.

Prvé číslo prináša okrem exkluzívneho rozhovoru s eurokomisárom Marošom Šefčovičom o energetickej únii a smerovaní Slovenska, aj cenné rady pri efektívnom využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou vydania sú zaujímavé reportáže, analýzy, rozhovory, inšpiratívne novinky zo sveta technológií či postupy, ako ušetriť náklady pri využití voľných a dostupných zdrojov. Masívna expanzia elektromobilov Tesla, ale aj fakt, že Čína investuje každoročne milióny eur do oblasti Cleantech, tzv. čistých technológií, len potvrdzuje dôležitosť oblasti, na ktorú sa Green Business Revue zameriava. Časopis je určený nielen samosprávam, investorom v zelenom biznise a majiteľom spoločností, ktorí chcú využiť na rozvoj firiem rôzne fondy, ale aj zamestnancom štátnej správy a širokej verejnosti. Fundovanosť a rôznorodosť ponúkaného obsahu zabezpečuje široká škála odborníkov z viacerých oblastí, ktorí na titule participujú.

PhDr. Erik Mihalko,

šéfredaktor magazínu Green Business Revue