Inzercia nikdy nebola účinnejšia

Vďaka tomu, že magazín Green Business Revue čítajú odborníci a je distribuovaný starostlivo vyberanému okruhu ľudí, bude Vaša reklama prostredníctvom nášho periodika zacielená úplne presne. Vďaka nám oslovíte potenciálnych investorov vo svojom biznise a zažiarite napriek obrovskej konkurencii.

Informujte sa o možnostiach inzercie, alebo predplatného už teraz a využite naše výhodné sezóne zľavy.

Sme pre Vás neoceniteľným partnerom, keď podnikáte v týchto oblastiach:

 • Voda a odpadové hospodárstvo
 • Priemysel
 • Elektrická energia
 • Fosílne palivá
 • Medzinárodný obchod
 • Import – export
 • Startups
 • Development
 • Transport
 • Vzduch a životné prostredie
 • Recyklácia odpadov
 • Výstavba čističiek odpadových vôd
 • Separovanie odpadu
 • Spracovanie druhotných surovín
 • Výroba materiálov
 • Využitie sekundárneho odpadu v ďalšej výrobe
 • Výroba a skladovanie energie
 • Energetická infraštruktúra
 • Energetická efektivita
 • Poľnohospodárstvo
 • Udržateľný rozvoj
 • Využívanie prírodných zdrojov
 • Biomasa
 • Solárne kolektory

a iné.

  

 

 
 
 

Stiahnite si Media Kit