Erik Mihalko

PhDr. Erik Mihalko

Šéfredaktor magazínu Green Business Revue

Šéfredaktor periodika disponuje bohatými skúsenosťami z pôsobenia v printových, audiovizuálnych a digitálnych médiách. V oblasti masovokomunikačných prostriedkov pracuje na rôznych pozíciách takmer desať rokov. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského odbor žurnalistika, úspešne ukončil štúdium na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde získal titul doktor filozofie - PhDr.

V roku 2008 začal publikovať v týždenníku Nový Čas Nedeľa. Neskôr pracoval ako redaktor na oddelení Bratislava v denníku Nový Čas. Od roku 2010 bol reportérom na oddelení Téma dňa. Onedlho už pôsobil v strednom manažmente najväčšieho vydavateľského domu na Slovensku, v spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia a v denníku Nový Čas viedol sekciu Téma dňa.

Potrebné manažérske zručnosti a skúsenosti z oblasti Public Relation nadobudol realizáciou viacerých významných projektoch, ale aj vďaka skúsenostiam v rodinnej firme. Spoločnosť pôsobí desiatky rokov v lesníctve a jej primárnym zameraním je ťažba a približovanie dreva s čo najväčším ohľadom na životné prostredie. Nielen využívaním moderných technológií, ale aj vedomosťami z oblasti Cleantech firma zaručuje maximálnu šetrnosť k prírode a zároveň zachovanie diverzity lesov.

Články autora:
Bruselu neustúpime, sme pripravení súdiť sa
Na ochranu životného prostredia sú vyčlenené vyše 4 miliardy EUR
Green Business Revue krstilo elektrické auto
Najzelenšia budova Slovenska
Slovensko môže zopakovať úspech Fínskej Nokie
Smart City - Inovácie pre chytré mestá z Nemecka
Revolúcia v nakladaní s odpadmi
Špeciálny senzor


Lívia Vašáková

Ekonomický radca na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku

Vyše 12 rokov pracuje na rôznych pozíciách v európskych inštitúciách. Od roku 2005 do januára 2013 pracovala na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre energetiku, kde pripravila viacero strategických analýz v oblasti modelovania, dopadových štúdií, ako aj prispela k mnohým dokumentom Európskej komisie v oblasti energetickej efektívnosti, infraštruktúry, regulácie, jadra a obnoviteľných zdrojov.

Od februára 2013 zastáva pozíciu ekonomické- ho radcu na Zastúpení EK na Slovensku, kde sa venuje komunikácii európskych ekonomických a sociálnych politík.  Vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a postgraduálny program Europa – Kolleg v Hamburgu. Absolvovala aj študijné programy na Johannes Kepler Universität v Linzi; Ludwig-Maximilian Universität v Mníchove; Aix-en-Provence univerzite vo Francúzsku a University of Ljubljana v Slovinsku.

V súčasnosti je externou študentkou doktorandského štúdia Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.

Články autora:
Energetická efektívnosť


Eduard Jambor

Vyštudoval na Masarykovej univerzite v Brne, následne absolvoval doktorandské štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Do jeho kompetencie patrí riadenie národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého poskytujú energetickí špecialisti SIEA odborné energetické poradenstvo. Zároveň sa venuje koordinácii medzinárodných aktivít SIEA, vrátane implementácie európskych projektov realizovaných prostredníctvom komunitárnych programov, ako napríklad Horizon 2020, INTERREG EUROPE a Inteligentná energia Európa.

Články autora:
Zelená domácnostiam


Ing. Martin Vlachynský

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.


Rado Mizera

Pôsobí ako viceprezident spoločnosti Solved, ktorá sa zaoberá Cleantech a environmentálnymi riešeniami. V rokoch 2004 až 2005 študoval vo Viedni a pri tej príležitosti stážoval na fínskom veľvyslanectve. Finpro bol ekvivalent slovenského SARIO. Kde sa podporovali najmä fínske firmy pri ich expanzii na zahraničných trhoch. Fínsku spoločnosť Solved založil pred poldruha rokom.

Články autora:
Koncepty udržateľných riešení zmenia svet


Rastislav Lauko

Spolupracuje so spoločnosťou GreenWay v oblasti strategického, projektového a operatívneho riadenia. Rodený Nitran vyštudoval ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale titul získal aj na prestížnej Oxford Brookes University.

Svoju kariéru začal ako generálny tajomník jednej z najväčších neziskových svetových organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom (YMCA). V minulosti pôsobil v SPP, následne SPP-distribúcia, a. s., kde pôsobil v rôznych vrcholových manažérskych pozíciách. V rámci slovenského plynárenstva sa venoval cenotvorbe a regulácii, finančnému riadeniu, napokon rozvíjal nové koncepty infraštruktúrneho asset managementu, pričom bol zodpovedný za rozvoj a prevádzku celoslovenskej plynárenskej distribučnej siete.

Má skúsenosti z oblasti consultingu a riadenia menších developérskych projektov. Momentálne sa venuje oblasti cleantech s akcentom na elektromobilitu. Prierezovo sa počas kariéry venuje dobrovoľníckym aktivitám.

Články autora:
GreenWay Infrastructure


Pavel Šimon

Absolvent Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši v roku 1989, ukončil ašpirantúru na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši v roku 1994 ako kandidát vojenských vied. Počas kariéry sa venoval vojenskému a špeciálnemu výskumu a vývoju. Zastupoval Slovensko v niekoľkých výskumných a štandardizačných skupinách NATO. Po odchode do civilu sa venoval vojenskému a špeciálnemu výskumu v spoločnostiach. Do jeho zodpovednosti okrem V&V patrila aj certifikácia výrobkov a manažment výroby produktov. Dlhodobo sledoval oblasť rozvoja OZE, od roku 2008 sa tejto oblasti venuje naplno. Získal niekoľko certifikátov v oblasti projektovania fotovoltických aplikácií. Popri fotovoltike je zástancom aj ďalších druhov OZE - či už vetra, biomasy alebo vody. V roku 2010 sa stal zakladajúcim členom združenia Spoločnosť rozumných spotrebiteľov www.sporops.sk a partnerom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu – SAPI (www.sapi.sk).

Články autora:
Elektrina zo slnka
Trendy obnoviteľných zdrojov v nasledujúcich piatich rokoch

Tím našich spolupracovníkov sa neustále rozširuje. Prostredníctvom magazínu už svoje odborné názory vyjadrili napríklad prof. Ing. Peter Staněk, CSc, doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD, Ing. Erika Farenzenová, doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.,  Mgr. Pavel Škultéty, RnDr. Jozef Šebek a mnohí ďalší.